Privacy en veiligheid

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Qubrik van u verzamelt, door onze interacties met u en onze producten en hoe we die gegevens gebruiken.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Qubrik verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen te bieden. U geeft een deel van deze gegevens direct, zoals wanneer u wenst gecontacteerd te worden, het informatieformulier invult, u registreert voor een opendeurdag, u contact met ons opneemt om een bezoek aan een onroerend goed te doen of bijkomende informaties te vragen aangaande bepaalde dienstverlening… We krijgen eveneens gegevens door vast te leggen hoe u met onze website omgaat door bijvoorbeeld technologieën zoals cookies te gebruiken.

We verzamelen ook gegevens van derden. Wij beschermen gegevens verkregen van derden volgens de in deze verklaring beschreven werkwijzen, plus eventuele aanvullende beperkingen opgelegd door de bron van de gegevens. Deze bronnen van derden variëren in de loop van de tijd, maar hebben het volgende toegevoegd:

U hebt vrije keuzes over de gegevens die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Maar als u ervoor kiest geen gegevens te verstrekken die nodig zijn om een ??bepaalde informatie of functie te leveren, kunt u die informatie of die functie mogelijks niet gebruiken of verkrijgen.

De gegevens die we verzamelen, hangen af ??van de context van uw interacties met Qubrik, de keuzes die u maakt, inclusief uw privacy-instellingen en de producten en functies die u gebruikt. De gegevens die we verzamelen, kunnen het volgende bevatten:

Naam en contactgegevens. Wij verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.

Demografische data. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.

Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals uw betalingsinstrumentnummer (zoals een creditcardnummer) en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld.

 

Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken

Qubrik gebruikt de gegevens die we verzamelen voor twee basisdoelen, hieronder in meer detail beschreven: (1) om ons bedrijf te runnen en onze diensten aan u aan te bieden, (2) om communicatie te verzenden, inclusief promotionele en louter vastgoedgerelateerde communicatie.

We gebruiken gegevens om de producten die we aanbieden te leveren en te verbeteren en essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Dit omvat het leveren van de juiste diensten, het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze dienstverlening, het ontwikkelen van nieuwe functies, het uitvoeren van onderzoek en het bieden van klantenondersteuning. Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn onder meer:

Zakelijke operaties: We gebruiken gegevens om geaggregeerde analyse en bedrijfsinformatie te ontwikkelen waarmee we kunnen opereren, beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en kunnen rapporteren over de prestaties van ons bedrijf.

Communicatieverkeer. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en onze communicatie met u te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen per telefoon of e-mail of op andere manieren om u te informeren naar aanleiding van een specifiek verzoek. Bovendien kunt u zich aanmelden en kiezen of u promotionele communicatie van Qubrik wilt ontvangen via e-mail, sms, chat, fysieke e-mail en telefoon. Voor informatie over het beheer van uw contactgegevens, kan u ten allen tijde met ons contact opnemen.

Reclame: Qubrik gebruikt niets van wat u ons als informaties aanreikt om niet-vastgoedgerelateerde advertenties naar u te richten.

Reden dat we uw persoonlijke gegevens delen

We delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of indien nodig om een ??transactie te voltooien. We delen uw inhoud bijvoorbeeld met derden in het kader van een vastgoedtransactie, bijvoorbeeld met een notaris indien die hierom vraagt.

Daarnaast delen we persoonlijke gegevens tussen alle door Qubrik beheerde dochterondernemingen. We delen ook persoonlijke gegevens met leveranciers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Bedrijven die we hebben ingehuurd om klantenservice te verlenen of die ons helpen onze systemen en services te beschermen en beveiligen, hebben bijvoorbeeld mogelijk toegang nodig tot persoonlijke gegevens om die functies te bieden. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze gegevensprivacy- en beveiligingsvereisten en mogen zij de persoonlijke gegevens die zij van ons ontvangen voor geen enkel ander doel gebruiken. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van een onroerend goed.

Ten slotte zullen we persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld de inhoud van uw e-mails, openen, overdragen, vrijgeven en bewaren, als wij te goeder trouw van mening zijn dat dit het geval is en noodzakelijk is om

Te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;

Onze klanten te beschermen, of om het verlies van mensenlevens of ernstig letsel van anderen te voorkomen;

De veiligheid van onze dienstverlening te garanderen, inclusief om een aanval op onze computersystemen of -netwerken te voorkomen of stop te zetten

Hoe toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en hoe ze te controleren?

U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken, bewerken of verwijderen. Het is voldoende dat u hiervoor contact opneemt met Qubrik – Dienst Informatica. U kunt ook keuzes maken over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Qubrik

Uw communicatievoorkeuren

U kunt kiezen of u promotionele communicatie van Qubrik wilt ontvangen via e-mail of telefoon. Als u promotionele e-mail van ons ontvangt en u wilt afmelden, kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht te volgen.

Cookies en soortgelijke technologieën

Qubrikt gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om onze website en online services te leveren en om gegevens te verzamelen. De tekst in een cookie bestaat vaak uit een reeks cijfers en letters die uw computer uniek identificeert, maar deze kan ook andere informatie bevatten.

Qubrik gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden, afhankelijk van het product, waaronder:

Uw voorkeuren en instellingen opslaan. Instellingen die het mogelijk maken dat onze geleverde diensten correct werken of die uw voorkeuren in de loop van de tijd behouden, kunnen op uw apparaat worden opgeslagen. Als u bijvoorbeeld uw stad of postcode invoert om een onroerend goed terug te vinden, kunnen we die gegevens opslaan in een cookie zodat u de relevante lokale informatie ziet wanneer u terugkeert naar de site. We slaan ook voorkeuren op, zoals taal-, browser- en multimediaspelerinstellingen, dus die hoeven niet telkens te worden gereset als u terugkeert naar de site. Als u zich afmeldt voor promotionele vastgoedgerelateerde advertenties, slaan we uw opt-outvoorkeur op in een cookie op uw apparaat.

Aanmelding en authenticatie. Wanneer u zich aanmeldt bij een website met uw persoonlijke login, slaan we een unieke ID en de tijd waarop u bent ingelogd op in een gecodeerde cookie op uw apparaat. Met deze cookie kunt u van de ene pagina naar de andere binnen de site gaan zonder dat u zich op elke pagina opnieuw hoeft aan te melden. U kunt ook uw aanmeldingsgegevens opslaan, zodat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen wanneer u terugkeert naar de site.

Veiligheid. Wij gebruiken cookies om fraude en misbruik van onze websites en diensten te detecteren.

Informatie die u aan onze website verstrekt wordt opgeslagen. Wanneer u informatie verstrekt of producten toevoegt aan bijvoorbeeld een bestelling, slaan we de gegevens op in een cookie om de producten en informatie die u hebt toegevoegd te onthouden.

Sociale media. Onze website bevat cookies voor sociale media, waaronder cookies waarmee gebruikers die zijn aangemeld bij de sociale-mediaservice inhoud kunnen delen via die service.

Feedback. Qubrik gebruikt cookies om u in staat te stellen feedback te geven op een website.

Advertenties weergeven. Qubrik kan cookies gebruiken om vast te leggen hoeveel bezoekers op een advertentie hebben geklikt.

Analytics. Om onze diensten te leveren, gebruiken we cookies en andere identificatiemiddelen om gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om het aantal unieke bezoekers van een webpagina of dienst te tellen en om andere statistieken te ontwikkelen over de werking van onze diensten.

Hoe cookies te beheren:

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar bieden functies waarmee u ze kunt blokkeren of verwijderen.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Qubrik doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We slaan bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens op die u verstrekt op computersystemen die beperkte toegang hebben en zich in gecontroleerde faciliteiten bevinden.

Waar we persoonlijke gegevens opslaan en verwerken

Persoonlijke gegevens die door Qubrik worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in België, in de Verenigde Staten of in een ander land waar Qubrik of één van haar gelieerde bedrijven, dochterondernemingen of serviceproviders faciliteiten onderhouden.Doorgaans bevindt de primaire opslaglocatie zich in België, Europa of in de Verenigde Staten, vaak met een back-up naar een datacenter in een andere regio. De opslaglocatie (s) zijn gekozen om efficiënt te werken, om de prestaties te verbeteren en de gegevens te beschermen in geval van een storing of ander probleem. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder deze privacyverklaring worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht waar de gegevens zich ook bevinden.

Het bewaren van persoonlijke gegevens

Qubrik bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is om de diensten te leveren en de door u gevraagde transacties te vervullen, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften voor verschillende gegevenstypen in de context van verschillende dienstverlening of het desbetreffend contract kunnen variëren, kunnen de werkelijke bewaartermijnen aanzienlijk variëren. De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer:

Hoe lang zijn de persoonlijke gegevens nodig om ons contract uit te voeren? Dit omvat zaken als het bijhouden van gepaste zakelijke en financiële gegevens. Dit is de algemene regel die de basislijn voor de meeste bewaartermijnen voor gegevens vastlegt.

Heeft de gebruiker toestemming verleend voor een langere bewaartermijn? Als dit het geval is, bewaren we gegevens in overeenstemming met uw toestemming.

Is Qubrik onderworpen aan een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om de gegevens te bewaren? Voorbeelden hiervan zijn onder andere verplichte bewaarplicht voor gegevens in het kader van een vastgoedtransactie, opdrachten om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek, of gegevens die moeten worden bewaard met het oog op een latere rechtszaak of die dienen bewaard te worden in kader van onze contractuele verplichtingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Qubrik zal deze privacyverklaring indien nodig bijwerken. Als er materiële wijzigingen in de verklaring zijn of in de manier waarop Qubrik uw persoonlijke gegevens zal gebruiken, zullen wij u op de hoogte brengen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen voordat ze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren om te ontdekken hoe Qubrik uw gegevens beschermt.